17.07.2017 r. podpisaliśmy List intencyjny z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju obu stron.

Strony deklarują organizowanie pokazów naukowych, warsztatów interaktywnych, konkursów, prezentacji i szkoleń.

Ponadto współpraca będzie polegać na realizacji prac naukowo-badawczych (projektowanie i budowa urządzeń demonstracyjnych), udziale w projektach, programach i inicjatywach oraz wspieraniu inicjatyw mających na celu popularyzację nauk technicznych wśród dzieci i młodzieży.