Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu - Politechniczny Dom Kultury i Nauki...

Celem projektu "Politechniczny Dom Kultury i Nauki" jest przeniesienie do przestrzeni wirtualnej działań typowych dla funkcjonowania tradycyjnych domów kultury, a szczególnie działających w ich obrębie pracowni warsztatowych, ekspozycji pamiątek kultury materialnej, prezentacji i pokazów popularyzatorskich itp. Twórcy projektu są przekonani, że nic nie zastąpi żywego kontaktu z kulturą, nauką oraz techniką. Mimo to, stworzenie alternatywnej wersji rzeczywistości w internetowej sieci ma głębszy sens, zwłaszcza w sytuacji, gdy dostęp do oferty w świecie realnym jest częściowo lub całkowicie ograniczony. Dzięki stworzeniu takiego miejsca w przestrzeni wirtualnego świata Internetu zainspiruje się dzieci i młodzeż do realnego, kreatywnego działania, konstruowania, rozwijania myśli inżynierskiej, naukowej i tym samym kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej.

Projekt Stowarzyszenia Ars Scientia w ramach programu Kultura w sieci Narodowe Centrum Kultury.