Zakończyliśmy realizację projektu matematycznego "Geometria Pana Mikołaja", którego celem było poszerzanie wiedzy matematycznej i historycznej wśród uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Rzeszowa i Podkarpacia w oparciu o prace Mikołaja Kopernika. Projekt realizowany był w ramach obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Podczs  zajęć warsztatowych, prowadzonych w pracowni Experymentarium 3Z według formuły: „Zobacz! Zbuduj! Zademonstruj!”, uczniowie  projektowali i konstruowali małe eksponaty. Zajęcia były podzielone na trzy cykle, w czasie których został zaprezentowany wybrany typ modelu urządzenia (pomocy dydaktycznej) związanego z pracami Mikołaja Kopernika, tj. Kwadrant Słoneczny, Trójkąt Paralaktyczny, Cykloida i hipocykloida. Przy ich pomocy uczniowie  mogli przeprowadzić obserwacje podobne do tych wykonanych przez polskiego astronoma.

Modele instrumentów zbudowane zostały na bazie oryginalnych materiałów odtworzonych w oparciu o dokumenty historyczne i w odpowiedniej skali do instrumentów używanych przez Kopernika. Każdy uczeń samodzielnie wykonał model, który po zajęciach zabrał do domu. Następnie przyrządy te zostały zaprezentowane w szkole, do której chodzi uczeń, podczas np. festiwalu nauki, nocy naukowców czy spotkania z rodzicami.

Każdy cykl zajęć zamykał etap podsumowujący, realizowany w formie atrakcyjnego, medialnego quizu, który sprawdzał, co z przekazanej wiedzy zostało przez uczestników przyswojone.

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały certyfikat uczestnictwa.

Projekt dofinansowała Fundacja mBank w ramach programu mPotęga.