Stowarzyszenie Ars Scientia jest młodą organizacją.  Tworzą ją jednak ludzie, którzy od kilku lat z wielką pasją i zaangażowaniem zajmują się popularyzacją nauki na wielu płaszczyznach. Jedną  z  nich jest audycja  RADIOLATORIUM, Słuchaj... by WIDZIEĆ więcej, emitowana na antenie Polskiego Radia Rzeszów popularyzująca naukę, technikę, historię nauki i techniki oraz tradycyjne formy eksperymentowania.

Innowacyjnym pomysłem autorów Radiolatorium jest wykorzystanie możliwości multimedialnych Internetu, gdzie podłączone są wirtualne, interaktywne eksperymenty i schematy ilustrujące wybrane zagadnienia z omawianych na antenie dziedzin. Dostępne przez cały czas on-line.
Od grudnia 2010 roku program posiada Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Trenerzy Stowarzyszenia współpracowali również z Politechniką Dziecięcą, prowadząc pokazy popularnonaukowe z dziedziny optyki, kosmosu, elektromagnetyzmu. Organizują i prowadzą politechniczne zajęcia warsztatowe dla dzieci z przedszkoli i szkół Podkarpacia. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie i realizacja tej eksperymentalnej formuły 3Z: Zobacz – Zbuduj – Zademonstruj, we wszystkich dostępnych formatach.

Istotą formuły 3Z jest połączenie tradycyjnych form eksperymentowania z praktycznym rozwijaniem i wykorzystaniem umiejętności politechnicznych.

Szczególny nacisk kładziemy na organizację pracy w grupie, współpracę przy rozwiązywaniu problemów technicznych, umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej przedmiotów wykonywanych samodzielnie, sprawność językową oraz nabycie umiejętności technicznych na wielu poziomach zaawansowania.

Idea utworzenia Projektu powstała w wyniku analizy doświadczeń zebranych w ciągu ostatnich trzech lat prowadzenia działalności praktycznego popularyzowania wiedzy naukowej i technicznej.

Zbudujmy wspólnie małe i duże pracownie, w których stworzymy ośrodki fascynacji nauką!